Stavrofora Irina Pântescu, omagiată la 91 de ani la naștere

La Mănăstirea Voroneţ din oraşul Gura Humorului, judeţul Suceava, s-a oficiat duminică, 24 septembrie 2023, Parastasul pentru stavrofora Irina Pântescu. Omagierea celei dintâi stareţe a aşezării monahale ctitorită de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, a fost precedată de Sfânta Liturghie. Părintele profesor universitar doctor Mihai Vizitiu a primit din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Calinic Ordinul „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”.

Cu prilejul împlinirii a 91 de ani de la naştere, stavrofora Irina Pântescu, întâia stareţă a Mănăstirii Voroneţ, mutată la Domnul pe 7 martie 2022, a fost comemorată prin rugăciune. Pentru vrednica monahie s-au înălţat rugăciuni atât în timpul Sfântei Liturghii din Duminica a 28-a după Rusalii (duminică, 24 septembrie 2023), cât şi la mormântul situat în apropierea Paraclisului „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”, ctitorit de către stavrofora Irina. Cele două slujbe au fost săvârşite, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, de către părintele profesor universitar doctor Mihai Vizitiu, cadru didactic emerit al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, împreună cu un sobor de preoţi şi un diacon. Părintele profesor a răspuns invitaţiei stavroforei Gabriela Platon, stareţa Mănăstirii Voroneţ, de a sluji în străvechea ctitorie a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, cunoscută şi sub denumirea „Capela Sixtină a Orientului”. După citirea Sfintei Evanghelii, părintele profesor Mihai Vizitiu a explicat Evanghelia pescuirii minunate a Duminicii a 28-a după Rusalii, de la Sfântul Evanghelist Luca. Apoi, a făcut referire la personalitatea stavroforei Irina Pântescu, cea care a fost aleasă de Biserică, prin rânduiala lui Dumnezeu, să redeschidă Mănăstirea Voroneţ în anul 1991.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele profesor Mihai Vizitiu a mulţumit Părintelui Arhiepiscop Calinic pentru binecuvântarea acordată şi pelerinilor care s-au rugat împreună cu slujitorii. Stavrofora Gabriela Platon şi-a arătat recunoştinţa faţă de părintele profesor atât pentru oficierea Sfintei Liturghii, cât şi pentru cuvântul de învăţătură. În continuare, părintele Bogdan Pricop, consilier juridic al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a citit textul Ordinului „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”, acordat părintelui profesor Mihai Vizitiu, la propunerea stavroforei Gabriela Platon. 

Părintele profesor Mihai Vizitiu a mulţumit Arhiepiscopului Sucevei şi Rădăuţilor și stavroforei Gabriela Platon, pentru distincţia conferită, manifestându-și dorinţa de a reveni la Mănăstirea Voroneţ. Stavrofora Gabriela Platon a amintit celor prezenţi că pe data de 28 septembrie 2023, se împlinesc 91 de ani de la naşterea vrednicei de pomenire stavrofore Irina Pântescu, care a instiuit tradiţia pomenirii răposaţilor din familiile monahiilor de la Voroneţ. La mormântul stavroforei Irina Pântescu, soborul părinţilor a oficiat slujba Parastasului, în prezenţa obştii monahale şi a numeroşi credincioşi. Oamenii au primit la final câte un pachet consistent cu alimente, pregătit cu multă trudă pentru acest moment duhovnicesc.

Liturghie arhierească în cinstea Sfântului Pantelimon la Mănăstirea Voroneţ

În ziua pomenirii Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, joi, 27 iulie 2023, Preasfinţitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălţi, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Voroneţ din oraşul Gura Humorului, judeţul Suceava. Ierarhul a fost întâmpinat în faţa Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de stavrofora Gabriela Platon, stareţa Mănăstirii Voroneţ, şi de soborul slujitorilor, în dangătul clopotelor şi al cântării „Pre Stăpânul”. Preasfinţia Sa a îngenuncheat apoi la mormântul Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul şi s-a închinat la icoanele din străvechiul locaş de închinăciune ctitorit de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare. Slujba a fost oficiată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, cu prilejul împlinirii a 45 de ani de la tunderea în monahism a stavroforei Irina Pântescu, întâia stareţă a Voroneţului. De asemenea, tot în această zi, s-au aniversat cinci ani de când vrednicul de pomenire Arhiepiscop Pimen a hirotesit-o stareţă a aşezământului monastic pe stavrofora Gabriela Platon.

Glasurile îngereşti ale monahiilor au oferit în cadrul Sfintei Liturghii răspunsurile liturgice, iar credincioşii prezenţi în număr mare la acest moment duhovnicesc s-au alăturat rugăciunilor înălţate de către ierarhul venit de peste Prut.

În cuvântul de învăţătură adresat pelerinilor, Părintele Episcop Antonie a menţionat că Sfântul Mare Mucenic Pantelimon a vindecat de-a lungul vremii foarte mulţi oameni. De asemenea a amintit că foarte mulţi medici îl cheamă în rugăciunile lor pentru a-i ajuta în vindecarea celor aflaţi pe patul de spital.

Stavrofora Gabriela Platon a făcut referite în cuvântul adresat la semnificaţia zilei de 27 iulie pentru Mănăstirea Voroneţ şi i-a oferit Preasfinţiei Sale un engolpion cu chipul Maicii Domnului.

Un gând de felicitare pentru stavrofora Gabriela Platon a transmis din partea obştii monahale stavrofora Elena Simionovici.

La mormântul stavroforei Irina Pântescu, Părintele Episcop Antonie a oficiat slujba Parastasului. Toţi cei prezenţi au primit pachete cu alimente pentru odihna sufletului celei ce mai bine de trei decenii s-a îngrijit să fie „o stareţă rugătoare, luptătoare şi harnică”, cum a numit-o Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În urmă cu cinci ani de zile, la privegherea Sfântului Pantelimon, stavrofora Irina a rânduit-o pe stavrofora Gabriela să poarte crucea străreţiei Mănăstirii Voroneţ. Anul trecut, Măicuţa s-a mutat în lumina cerească şi a încredinţat întru totul obştea stavroforei Gabriela, pentru a continua cu aceeaşi râvnă şi dragoste slujirea înaintaşilor.

„Crucea Bucovinei” pentru stavrofora Gabriela Platon, la împlinirea a 60 de ani de viață

Stavrofora Gabriela Platon, stareţa Mănăstirii Voroneţ din judeţul Suceava, a primit marţi, 4 iulie 2023, Ordinul „Crucea Bucovinei” din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Distincţia a fost oferită cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viaţă ai maicii stareţe Gabriela, „văzând lucrarea virtuoasă întru apărarea şi slujirea dreptei credinţe, precum şi întru cultivarea şi promovarea valorilor neamului strămoşesc, şi înţelegând importanţa pe care această lucrare o are în sânul comunităţii creştine”.

Textul ordinului a fost citit de către părintele Constantin – Ciprian Blaga, consilier pe Sectorul Editură și Tipografie al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, iar crucea a fost înmânată de către părintele Viorel Ilişoi, consilier al Sectorului economic-financiar în cadrul Centrului eparhial Suceava. Din delegaţia Părintelui Arhiepiscop Calinic a mai făcut parte şi părintele Adrian Popa, consilier al Sectorului colportaj bisericesc al Centrului eparhial Suceava.

Stavrofora Gabriela Platon a mulţumit părinţilor pentru darul şi recunoştinţa arătată de către Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, precum şi pentru felicitările transmise. Obştea Mănăstirii Voroneţ a marcat împlinirea a şase decenii de viaţă ai stavroforei Gabriela în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată la orele dimineţii. Monahiile i-au oferit stareţei lor, aşa cum este tradiţia, un buchet mare de trandafiri. Pe tot parcursul zilei, stavrofora Gabriela a primit numeroase delegaţii care au dorit să-i ureze „La mulţi ani!”. De asemenea, prin intermediul cananelor de comunicare, numeroşi prieteni ai Mănăstirii Voroneţ au transmis urări de sănătate, bucurie şi împliniri duhovniceşti.

Este exatraordinar să-ţi trăieşti zilele vieţii în rânduiala Bunului Dumnezeu. Noi, care am fost aleşi să slujim locaşurile de închinăciune zi şi noapte, considerăm că este un dar mare şi preţios. Când ai fost ales de Dumnezeu, ai parte de mari lucrări de la Tatăl ceresc. În prima parte a oricărui început, aşa cum a fost cel de la Voroneţ, primeşti bucurii, şanse şi oameni. Vine un moment în care trebuie să întorci ceva lui Dumnezeu. Acest fel de a da lui Dumnezeu este să te responsabilizezi pentru a duce mai departe o ctitorie. Este nevoie de rugăciune la Dumnezeu ca să ne trimită suflete care să ducă mai departe ceea ce ctitorim în prezent”, s-a exprimat stavrofora Gabriela Platon.

Date biografice 

Stavrofora Gabriela Platon s-a născut pe 4 iulie 1963, în localitatea Valea Seacă, comuna Bălţăteşti, judeţul Neamţ, din părinţii Ioan şi Victoria. Între 1978 -1982, a urmat Liceul „Ştefan cel Mare” din Târgu Neamţ. A intrat în monahism la Mănăstirea Moldoviţa din judeţul Suceava pe 8 septembrie 1982, iar pe 6 august 1991, la Praznicul Schimbării la Faţă, a fost tunsă în monahism pe seama Mănăstirii Voroneţ din judeţul Suceava, redeschisă în acelaşi an cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Între 1991 şi 1995, a urmat studiile de licenţă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar 2006, a absolvit Facultatea de Istorie şi Geografie a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava cu lucrarea „Monografia Mănăstirii Voroneţ”. În perioada noiembrie 2007 – februarie 2010, a urmat un masterat la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava – specializarea „Studii globale. Cultură şi comunicare”, finalizat cu lucrarea de disertaţie: „Dialogul culturilor şi civilizaţiilor: Sfânta Mănăstire Voroneţ”. În perioada septembrie 2005 – septembrie 2006, a urmat un curs de muzeografie şi conservare, MCC – Centrul pentru Formare, Educaţie permanentă şi Management în domeniul culturii al Patriarhiei Române. A primit atestat în muzeografie cu lucrarea: „Conservarea şi valorificarea patrimoniului Sfintei Mănăstiri Voroneţ”. În anul 2012, a susţinut la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Ovidius” din Constanţa teza de doctorat „Imagine şi simbol în fresca Voroneţului – de la mărturia vechilor greci la mărturisirea patristică”. La Mănăstirea Voroneţ a îndeplinit numeroase ascultări sub ucenicia vrednicei de pomenire stavrofore Irina Pântescu, întâia stareţă a aşezării monahale ctitorită de către Sfântul Voievod Ştefan cel Mare. Pe 26 iulie 2018, la privegherea Sfântului Pantelimon, vrednicul de pomenire Arhiepiscop Pimen a hirotesit-o stareţă stavroforă a Mănăstirii Voroneţ. De-a lungul anilor, a primit numeroase distincţii şi diplome, a participat la conferinţe, a semnat mai multe volume, publicaţii şi articole care s-au bucurat de apreciere atât în ţară, cât şi în străinătate.

PS Damaschin Dorneanul a slujit la hramul catedralei din Gura Humorului

Peste o mie de credincioși au participat duminică, 18 iunie 2023, la hramul catedralei oraşului Gura Humorului din judeţul Suceava. Locaşul de închinăciune este închinat Naşterii Maicii Domnului şi Duminicii Sfinţilor Români. Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, alături de un sobor mare de preoţi. Preasfinţia Sa a fost întâmpinat în faţa locaşului de închinăciune de soborul slujitorilor. Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Ierarhul a citit o rugăciune de dezlegare. Mulţi dintre bucovinenii prezenţi la acest moment de sărbătoare au venit la slujbă îmbrăcaţi în portul popular. Alături de aceştia au mai fost prezente stareţele de la mănăstirile Moldoviţa, Voroneţ şi Slatina. După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul a ţinut un cuvânt în care a făcut referire la chemarea sfinţeniei. În cadrul slujbei, Ierarhul a săvârşit hirotonia întru ieromonah a ierodiaconului Petru pe seama Mănăstirii „Sfânta Cruce” – Ciocăneşti, judeţul Suceava. La momentul împărtăşirii, numeroşi credincioşi de toate vârstele au primit Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. A urmat slujba Parastasului pentru ctitorii locaşului de închinăciune, iar la ieşirea din catedrală toţi cei prezenţi au primit câte un pachet cu alimente. Părintele paroh Mircea Nuţu a mulţumit la Preasfinţiei Sale şi preoţilor pentru că au slujit cu prilejul sărbătorii Sfinţilor Români. Programul liturgic s-a încheiat cu un Trisaghion la mormântul preotului Vasile Nuţu, mutat la cele veşnice în luna octombrie 2013. Piatra de temelie a catedralei din Gura Humorului a fost pusă pe 23 octombrie 1994, de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Pimen, iar în anul 1995 au început lucrările. Slujba Sfinţirii bisericii a fost săvârşită pe 21 august 2011 de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat al doilea hram catedralei – Soborul Sfinţilor Români.

Rugăciuni pentru stavrofora Irina Pântescu, la Mănăstirea Voroneţ

Prima duminică din Postul Mare, a Ortodoxiei, a fost serbată în mod deosebit la Mănăstirea Voroneţ din judeţul Suceava. Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul slujbei, Preasfinţia Sa a săvârşit o hirotonie întru preot şi una întru ierodiacon. Pastorala la Duminica Ortodoxiei din anul 2023 a fost citită de către stavrofora Gabriela Platon, stareţa Mănăstirii Voroneţ. La momentul împărtăşirii, numeroşi credincioşi de toate vârstele au primit Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. La mormântul stavroforei Irina Pântescu, întâia stareţă a ctitoriei Sfântului Voievod Ştefan cel Mare de la Voroneţ, s-a oficiat Parastasul la un an de când vrednica monahie s-a mutat la ceruri. Toţi pelerinii au primit de sufletul „Măicuţei” câte un prosop tradiţional, însoţit de o lumânare, colaci şi un pachet cu alimente.

A urmat procesiunea din Duminica Ortodoxiei în jurul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, condusă de către Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Credincioşii prezenţi au primit în dar pentru acest moment câte o icoană. În faţa scenei Judecăţii de Apoi a locaşului de închinăciune, PS Damaschin Dorneanul a citit rugăciunea din rânduiala procesiunii, iar apoi a adresat câteva gânduri celor prezenţi.

Stavrofora Gabriela Platon a mulţumit Părintelui Arhiepiscop Calinic şi Preasfinţiei Sale pentru binecuvântările aduse în Duminica Ortodoxiei străvechii obşti monahale şi pelerinilor veniţi din ţară şi din străinătate.

Stavrofora Irina Pântescu s-a născut la 28 septembrie 1932, în satul Goruni din comuna Tomești, județul Iași. În anul 1991, a fost redeschisă Mănăstirea Voroneţ, iar prima stareţă a acestui aşezământ monastic a fost monahia Irina Pântescu. S-a mutat la Domnul pe 7 martie 2022, după o vreme de suferinţă. Pentru toată activitatea misionară, maica Irina Pântescu, a primit post-mortem, Ordinul „Crucea Patriarhală” din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Constantin Ciofu

Stavrofora Irina Pântescu, pomenită în Duminica Ortodoxiei la Mănăstirea Voroneţ 

https://doxologia.ro/rugaciuni-pentru-stavrofora-irina-pantescu-la-manastirea-voronet

DCIM100MEDIADJI_0404.JPG
DCIM100MEDIADJI_0419.JPG

Ocrotitorii Mănăstirii Copou din Iaşi, cinstiţi prin Liturghie arhierească

Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit miercuri, 18 ianuarie 2023, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Copou din Iaşi. Slujba a fost oficiată, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în cinstea Sfinţilor Ierarhi Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei, ocrotitorii locaşului de închinăciune al aşezării monahale. Preasfinţia Sa a fost întâmpinat la orele dimineţii de către soborul slujitorilor şi de către stavrofora Maria Magdalena Vrânceanu, stareţa Mănăstirii Copou. Episcopul Huşilor a intrat apoi în sfântul locaş, unde s-a închinat la sfintele icoane dar şi la raclele ce adăpostesc fragmente din moaştele Sfinţilor Atanasie şi Chiril dar şi ale altor sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. Înainte de începerea Sfintei Liturghii, PS Ignatie a citit câteva rugăciuni de dezlegare şi pentru sănătate. Din soborul slujitorilor a făcut parte şi arhimandritul Arsenie Hanganu, exarh zona Iaşi. Răspunsurile la strană au fost oferite de către grupul psaltic al Mănăstirii Copou, iar la slujbă s-au rugat împreună peste o sute de credincioşi. De asemenea, mai multe stareţe şi monahii din Eparhia Iaşilor au fost prezente la Sfânta Liturghie. După citirea Sfintei Evanghelii, Ierarhul Huşilor a adresat un cuvânt de învăţătură în care a remarcat că Sfinţiii Ierarhi Atanasie şi Chiril „au avut un rol important în apărarea dreptei credinţe”: „Despre Sfântul Atanasie cel Mare, găsim în Limonariu un cuvânt foarte frumos rostit de către Ava Cosma din Lavra Faran. Acesta îl iubea foarte mult pe Sfântul Atanasie cel Mare, încât dădea următorul sfat: <<Dacă veţi auzi vreun cuvânt din Sfântul Atanasie cel Mare şi nu aveţi hârtie pe care să notaţi, să scrieţi pe hainele voastre>>. În vremuri tulburi, în care unii atacau adevărul de credinţă, Sfântul Atanasie cel Mare, ca un mare trăitor, a apărat autenticitatea credinţei în faţa ereziei lui Arie. Despre Sfântul Chiril, Patriarhul Fotie ne spune că era păstrătorul exactităţii credinţei. A avut o contribuţie deosebită la Sinodul al III-lea Ecumenic, când a fost statornicit adevărul că Maica Domnului este Născătoare de Dumnezeu”. La momentul împărtăşirii, monahiile şi credincioşii care au primit binecuvântare de la duhovnic după Taina Spovedaniei, au primit Trupul Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. Părintele Episcop Ignatie a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan pentru că i-a oferit prilejul să slujească în ziua pomenirii Sfinţilor Atanasie şi Chiril la Mănăstirea Copou. De asemenea, a apreciat osteneala monahiilor aşezării monahale depusă pentru buna organizare a hramului. La rândul său, stavrofora Maria Magdalena şi-a arătat recunoştinţa faţă de Episcopul Huşilor, căruia i-a mulţumit pentru slujirea Sfintei Liturghii şi pentru cuvântul adresat tuturor la acest popas duhovnicesc. Amintim că în ajunul sărbătorii închinate hramului Mănăstirii Copou, slujba Privegherii a fost oficiată de către protosinghelul Arsenie Pohrib, secretar la Cabinetul mitropolitan din cadrul Centrului eparhial Iaşi, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

Hramul Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Gura Humorului

Sute de credincioşi au participat sâmbătă, 21 mai 2022, la hramul Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Gura Humorului. Un sobor de preoţi şi diaconi a oficiat Sfânta Liturghie şi Trisaghionul pentru cei adormiţi.

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au fost serbaţi sâmbătă, 21 mai 2022, în mod deosebit la Gura Humorului, judeţul Suceava. Singurul locaş de închinăciune din oraşul atestat la 1490 şi-a cinstit ocrotitorii. Încă de la primele ore ale dimineţii, credincioşii de toate vârstele, şi-au îndreptat paşii către sfântul locaş. Aici s-a oficiat slujba Acatistului, urmată de Sfânta Liturghie şi un Trisaghion pentru ctitori. În semn de respect pentru tradiţiile populare româneşti, unii enoriaşi au îmbrăcat costumele naţionale specifice Bucovinei. Chipurile luminoase ale humorenilor au umplut biserica şi incinta locaşului de inchinăciune, vremea din această zi fiind deosebit de frumoasă. Predica sărbătorii a fost ţinută de părintele Viorel Ilişoi, consilier economic al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor şi parohul Parohiei „Sfinţii Arhangheli” din Gura Humorului. Părintele Viorel Ilişoi a remarcat că Sfinții Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena l-au propovăduit pe Mântuitorul Hristos prin tot ceea ce au făcut. Părintele paroh Dumitru Bliorțu a mulţumit slujitorilor Sfântului Altar pentru că au slujit Sfânta Liturghie cu prilejul hramului, precum şi credincioşilor care s-au rugat împreună la acest ceas de sărbătoare. La ieşirea din locaşul de închinciune au fost oferite pachete cu alimente în cinstea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Amintim că în nişa din dreapta a Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Gura Humorului se află spre închinare icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Rugătoarea”. Prin rugăciunile pe care le-au aşezat în faţa acestui odor de mare preţ, oamenii au primit răspuns la cererile adresate către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Taina Sfântului Maslu, în Duminica Floriilor, la Mănăstirea Hadâmbu

Preasfinţitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălţi, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat duminică, 17 aprilie 2022, Taina Sfântului Maslu la Mănăstirea Hadâmbu din comuna Mironeasa, judeţul Iaşi. Preasfinţia Sa a poposit în străvechea aşezare monahală cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. În dangătul clopotelor din noua clopotniţă a aşezării monahale, Episcopul de Bălţi a fost întâmpinat de autorităţile locale, de soborul slujitorilor şi de mulţimea pelerinilor. Taina Sfântului Maslu a fost săvârşită în Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, toate rugăciunile din cadrul slujbei fiind citite de către Ierarhul de la Bălţi, care i-a acoperit pe oameni cu mantia, ce închipuie îmbrăcămintea îngerească, „darul lui Dumnezeu cel purtător de grijă şi acoperitor”, după cum spune Sfântul Simeon al Tesalonicului. Preotul Alexandru Gheorghiu de la Parohia Copălău, Protopopiatul Botoşani, a ţinut un cuvânt în care a făcut referire la vindecarea trupească şi sufletească pe care oamenii o primesc la Taina Sfântului Maslu. Arhimandritul Nicodim Gheorghiţă, stareţul Mănăstirii Hadâmbu, a mulţumit Părintelui Episcop Antonie pentru că a slujit Taina Sfântului Maslu şi a apreciat implicarea Preasfinţiei Sale în activitatea social-filantropică din Eparhia de Bălţi. Preasfinţitul Antonie a apreciat grija pe care arhimandritul Nicodim Gheorghiţă o are faţă de pelerini, prin Taina Sfântului Maslu, rânduită în toate posturile de peste an. În acelaşi timp, a amintit de milostenia pe care Mănăstirea Hadâmbu o face pentru fraţii români din Basarabia: „Părintele stareţ Nicodim are grijă de sănătatea sufletească şi trupească a frăţiilor voastre. Untdelemnul sfinţit este partea văzută a Tainei Sfântului Maslu. Tămăduirea prin uleiul sfinţit se transmite sufletului şi trupului. Cu toţii avem nevoie de această tămăduire. Cei ce sunt prezenţi la această taină primesc harul Duhului Sfânt. Ne-am rugat ca Dumnezeu să vă dăruiască tuturor sănătate sufletească şi trupească”. Arhimandritul Nicodim Gheorghiţă a anunţat la final programul Pelerinajului „Drumul Crucii” din Sfânta şi Marea Joi de la Mănăstirea Hadâmbu. Acesta va fi precedat de slujba Deniei celor 12 Evanghelii.

Schitul Pocrov din „Poiana Raiului” și-a cinstit ocrotitorul

Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, a fost serbat joi, 14 aprilie 2022, la Schitul Pocrov al Mănăstirii Neamţ din judeţul Neamţ. Un sobor de preoţi şi diaconi din mai multe eparhii ale Patriarhiei Române a oficiat Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite în Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” a aşezării monahale, în prezenţa a numeroşi credincioşi. Oamenii au avut bucuria să se închine la racla ce adăposteşte moaştele Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin. Predica sărbătorii a fost ţinută de către arhimandritul Dosoftei Şcheul, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iaşi, fost vieţuitor al Schitului Pocrov, care a transmis binecuvântările arhiereşti ale Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi ale Preasfinţitului Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Arhimandritul Benedict Sauciuc, stareţul Mănăstirii Neamţ, a amintit că Schitul Pocrov a avut în vremurile de demult mai mulţi monahi. În acelaşi timp a remarcat că cele şapte schituri ale Mănăstirii Neamţ „se leagă de numele anumitor ierarhi sau cuvioşi părinţi care şi-au închinat viaţa lui Dumnezeu”. Protosinghelul Ambrozie Ghinescu, egumenul Schitului Pocrov, a mulţumit tuturor pentru că l-au cinstit pe Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului. Părintele egumen a subliniat că la sfinţirea bisericii de la Schitul Pocrov, Sfântul Pahomie s-a rugat la Dumnezeu să trimită spre așezământul monastic „oameni buni”. „Faptul că sunteţi aici se datorează Sfântului Ierarh Pahomie, care s-a rugat acum 300 de ani ca Dumnezeu să trimită la Schitul Pocrov oameni buni, iubitori de sfinţi”, a mai adăugat protosinghelul Ambrozie Ghinescu. Arhimandritul Benedict Sauciuc a oferit anafora pelerinilor prezenţi, iar apoi a avut loc agapa frăţească. Amintim că biserica Schitului Pocrov a fost resfinţită pe 11 august 2019, de către Înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, dimpreună cu PS Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord şi cu PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar Patriarhal.
created by dji camera

Parastasul de 40 de zile pentru stavrofora Irina Pântescu

În Paraclisul „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” al Mănăstirii Voroneţ a fost oficiată duminică, 10 aprilie 2022, slujba Parastasului pentru vrednica de pomenire stavroforă Irina Pântescu. Pentru odihna sufletului celei ce rămâne Întâia Stareţă a aşezării monahale ctitorită de către Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, s-a rugat Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi un sobor de preoţi şi diaconi. Ierarhul a fost prezent la Voroneţ cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi a Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Momentul solemn a avut loc în prezenţa obştii monahiilor şi peste o sută de credincioşi. Slujba Parastasului a fost săvârşită după Sfânta Liturghie oficiată de către Preasfinţia Sa în locaşul de închinăciune. Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul a evocat prin cuvinte alese personalitatea şi chipul monahiei Irina Pântescu, pe care a cunoscut-o şi din cuvintele căreia a aflat multă înţelepciune. De asemenea, a prezentat cartea „Grădinile mănăstirii”, apărută la Editura „Muşatinii” din Suceava. În jurul mormântului măicuţei Irina s-a oficiat un Trisaghion, la finalul căruia s-a sfinţit crucea de la mormânt sculptată în piatră naturală. Programul a continuat cu lansarea oficială a volumului „Grădinile mănăstirii” şi cu acordarea unor distincţii din partea Centrului eparhial Suceava. (Constantin Ciofu)